§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego XXM dostępnego pod adresem http://xxm.pl
2. Skorzystanie z oferty sklepu XXM oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
    1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu XXM
    2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://xxm.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.
    3. Operator - GRAFFIKO Spółka Cywilna J. Grudzka, G. Grudzka, Ks. Londzina 65, 43-246 Strumień, NIP 6332101881, Regon: 278240533. Operator podaje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail biuro@xxm.pl oraz numeru telefonu 509 556 869
    4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
    5. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
4. Sklep prowadzi sprzedaż banerów reklamowych, folii samoprzylepnych, plakatów, wydruków dekoracyjnych i systemów wystawienniczych produkowanych na zamówienie Kupującego.
5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania aktywnego konta e-mail oraz komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
6. Funkcje udostępnione w sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem

§ 2 Warunki korzystania z Serwisu i składanie zamówień

1. Dokonywanie zakupów w sklepie wiąże się z rejestracją (założeniem konta). Rejestracja następuje w momencie złożenia pierwszego zamówienia.
2. Rejestracja wymaga podania następujących danych,
    1. Imię i nazwisko
    2. Adres e-mail
    3. Adres korespondencyjny
    4. Numer telefonu kontaktowego
3. Kupujący zobowiązany jest podać swoje prawidłowe dane; zabronione jest podawanie danych osób trzecich.
4. Po złożeniu zamówienia kupujący definiuje hasło do swojego konta w sklepie w formularzu zamówienia.
5. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo podają Numer Identyfikacji Podatkowej.
6. W przypadku przesłania własnego projektu graficznego kupujący oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do projektu graficznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu praw autorskich dotyczących przesłanego w zamówieniu pliku graficznego.
7. Materiały dostarczone przez kupującego powinny być zgodne z specyfikacją serwisu www.xxm.pl, dostępne w zakładce "Przygotowanie do druku".
8. Serwis www.xxm.pl nie odpowiada za treści zawarte w przesłanych przez Kupującego materiałach oraz nie dokonuje w nich korekty. Jednakże, sklep ma możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku treści niezgodnych z prawem.
9. Ceny prezentowane w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
10. Zamówienia mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
11. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.


§ 3 Płatności i wysyłka zakupionych towarów

1. Podstawową formą płatności akceptowaną przez sklep jest przelew, karta płatnicza obsługiwana za pomocą PayU S.A., PayPal zgodnie z regulaminem tych przelewów oraz przy odbiorze (za pobraniem).
2. Towar jest wysyłany maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu. W wyjątkowych okolicznościach oraz zamówieniach powyżej 100m2 wydruku wysyłka towaru może ulec opóźnieniu, o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
3. Operator zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
4. O realizacji zamówienia, wysyłce, kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa przy zamówieniu do 500zł oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

§ 4 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane podczas rejestracji, lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
2. Kupujący rejestrując się w serwisie, lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych: GRAFFIKO Spółka Cywilna J. Grudzka, G. Grudzka, Grzegorz Grudzka, Ks. Londzina 65, 43-246 Strumień
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez sklep oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora dotyczących marketingu własnych produktów i usług.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, zwłaszcza w celu wykonania umowy (obsługi płatności, dostarczenia towarów do kupującego i inne)
5. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
6. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
7. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.

§5 Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

1. Operator informuje, że kupującym będącym konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Prawo to można wykonać poprzez przesłanie stosownego pisma (podpisanego przez kupującego) na adres operatora; wzór pisma o odstąpieniu stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od umowy uważa się ja za niezawartą, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru; kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów
2. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje m.in. towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta. Takimi towarami są banery reklamowe, folie samoprzylepne, plakaty, wydruki dekoracyjne i systemy wystawiennicze.
3. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru mogą być zgłaszane na adres e-mail, biuro@xxm.pl, oraz telefonicznie na nr Tel  509 556 869
4. Operator nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Kupującego oraz za wady towaru powstałe nie z jego winy

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Każdy może zapisać się do newslettera sklepu, podając w tym celu swój adres e-mail. Zapis do newslettera i rezygnacja z niego są darmowe
2. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14dni roboczych.
4. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: biuro@xxm.pl
5. W razie sporów z operatorem kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; obejmuje to zwłaszcza prawo zgłoszenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów
6. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub rozszerzeniem asortymentu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu
7. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Dowiedz się więcej Zamknij